Etusivu
Mikä Caracol?
Tuottajat
Miksi?
Tule mukaan!
Yhteystiedot

Caracol – ovi zapatistien itsehallinnon sydämeen

Aurinko oli puolivälissä matkaansa kun palasin kokoukseen komiteoiden kanssa. ”Aguascalientesien” kuolemasta oli päätetty edellisessä aamunkoitteessa ja nyt päätettävänä oli ”Caracolien” synty täyttämään toisia tehtäviä niiden lisäksi, joita ”Aguascalienteseilla” oli ollut. Täten ”Caracolit” tulevat olemaan kuten ovia, joista käydä sisään yhteisöihin ja joista yhteisöt tulevat ulos; kuten ikkunoita, joista voi nähdä meidät sisällä ja joista näemme ulos; kuten suuria torvia, jotka kuljettavat sanamme pitkälle ja joiden avulla kuulemme mitä on kaukana. Mutta ennen kaikkea ne muistuttavat meitä siitä, että meidän täytyy pysyä valppaina ja että emme voi olla varmoja maailmaa asuttavien maailmojen täydellisyydestä.
- Subcomandante Marcos, heinäkuu 2003

Caracol, espanjaksi etana tai kotilo, on nimi zapatistien kulttuurisen ja poliittisen toiminnan keskuksille. Caracoleja on viisi, yksi kullakin zapatistien itsehallinnollisella alueella. Elokuussa 2003 ne korvasivat vanhat kulttuurisen ja poliittisen toiminnan keskukset, aguascalientesit. Samalla zapatistit uudistivat itsehallinnollista j ärjestelmäänsä luomalla ”hyvän hallinnon neuvostoja” (Juntas de Buen Gobierno) vastapainoksi valtion "huonolle hallinnolle". Kuten aguascalientesit aiemmin, caracolit toimivat muun muassa koulutuskeskuksina terveystyöntekijöille, opettajille ynnä muille zapatistiyhteisöjen hankkeiden työntekijöille. Caracolien ja hyvän hallinnon neuvostojen myötä zapatistien autonomisten kuntien välinen yhteistyö on parantunut, ja ulkopäin tuleva tuki jakautuu tasaisemmin eri zapatistiyhteisöjen välille. Hyvän hallinnon neuvostot ovat parantaneet myös mahdollisuuksia ratkoa konflikteja zapatistien ja viranomaisten sekä muiden yhteisöjen välillä.Caracolien tuoma kokemus on avannut uusia vastarinnan ja itsehallinnon horisontteja paitsi Meksikon ja koko maailman alkuperäiskansoille myös laajemmalle liikkeelle, joka kamppailee saavuttaakseen demokratiaa, vapautta ja oikeudenmukaisuutta kaikille. Caracolit kutsuvat kaikkia maailman kapinallisia rakentamaan yhteisöllisyyttä ja itsehallintoa yhtä kärsivällisesti ja rauhallisesti kuin etana liikkuu.

 

Hyvää hallintoa yhteisöjä totellen

Jokaisessa viidessä kapinoivalla alueella syntymässä olevassa "Caracolissa" työskennellään kovasti, jotta kaikki olisi valmista (no, kuten eräs toveri komiteasta sanoi minulle: "Se tulee olemaan hieman valmis, ei aivan, mutta hieman tarpeeksi") ... Ja jokaisessa "Caracolissa" erottuu uusi rakennus nimeltään "Hyvän hallinnon neuvoston talo". Kuten voi nähdä, jokaisella alueella tulee olemaan Hyvän hallinnon neuvosto osoituksena yhteisöjen organisoimiskyvystä, ei pelkästään itsehallinnon ongelmien kohtaamiseksi vaan suoremman sillan rakentamiseksi heidän ja ulkomaailman välille.
- Subcomandante Marcos, heinäkuu 2003


Hyvän hallinnon neuvostot koostuvat edustajista, jotka tulevat kunkin caracolin alueella olevien autonomisten zapatistikuntien paikallisista neuvostoista. Edustajat ovat kutsuttavissa takaisin milloin tahansa ja heitä kierrätetään jatkuvasti, jopa reilun viikon tai parin viikon välein, jotta mahdollisimman moni saisi mahdollisuuden osallistua paikallisen päätöksenteon lisäksi alueellisen hallintoon ja oppisi siinä vaadittavia taitoja.Näin vastustetaan ajatusta, jonka mukaan hallitseminen olisi vain valikoidun ryhmän ja ”erityisten henkilöiden” tehtävä, ja vältetään ammattimaisten johtajien synty. Eri tasojen vastuuasemia kierrättämällä on tarkoitus saada lopulta kokonaiset kylät oppimaan hallinnon taitoja, minkä johdosta vastuuasemissa olevien on vaikeampi laajentaa valtuuksiaan ja vetoamalla hallinnon monimutkaisuuteen olla pitämättä yhteisöjään tietoisina resurssien käytöstä ja päätöksenteosta. Mitä enemmän ihmiset tietävät ja ymmärtävät, sitä vaikeampi heitä huijata ja sitä tarkemmin he pystyvät valvomaan niitä, jotka hallitsevat. Hyvän hallinnon neuvoston jäsenten nopea kierto vaikeuttaa myös korruptiota. Jos onnistuu lahjomaan yhden jäsenen, täytyy lahjoa myös muut ja näiden kaikkien seuraajat: käytännössä kaikki autonomisten zapatistikuntien neuvostojen jäsenet, jotka myöskin ehtivät vaihtua jo ennen kuin kaikki on lahjottu. Zapatistien portaittainen hallinto – kylä- ja yhteisökokoukset, autonomisten kuntien neuvostot ja hyvän hallinnon neuvostot – ynnä muiden paikallisten ja alueellisten vastuuasemien kierrätys pyrkii varmistamaan, että yksi zapatistien keskeisimmistä periaatteista, ”hallitse tottelemalla”, toteutuu. Toisin sanoen päätöksentekojärjestelmä on rakennettu varmistamaan, että kulloinkin vastuuasemissa olevat noudattavat yhteisöjensä tahtoa mahdollisimman tarkasti ja ovat vastuussa suoraan heille.

 

Kärsivällisen vastarinnan ja varuillaanolon symboli

Meille kotilo on vastarinnan symboli, kuva siitä, että hitaasti mutta hellittämättömästi on mahdollista saavuttaa paljon. Samalla se on väline, jolla kutsua niitä, jotka nukkuvat.
- zapatisti Oventikin caracolista


Kotilo kantaa mukanaan monia symbolisia merkityksiä toiminnan keskipisteestä yhteisön sydämeen. Maya-intiaanien muinaisten uskomusten mukaan sen spiraalimainen muoto heijastaa sekä universumin että ihmissydämen muotoa. Keskipisteensä ympärille kiertyvä kotilo on elävä kokonaisuus, jossa ulkopuoli kohtaa sisäpuolen. Samoin zapatistien caracolit ovat paikkoja, joihin ulkopuoli (kansalliset ja kansainväliset tukiryhmät) voivat tulla tapaamaan sisäpuolta (zapatistiyhteisöjä). Ne ovat tiloja, joissa kuunnella toisia ja etsiä yhteisymmärrystä ja joista zapatistit voivat katsoa sekä ulos ympäröivään maailmaan että sisään, itseään. Perimätiedon mukaan muinaisissa maya-yhteisöissä kotilon kuoria käytettiin torvina kutsumaan yhteisöä koolle. Tällöin maailma myös liikkui huomattavasti hitaampaan tahtiin, kuten hitaasti liikkuva kotiloetana, teknologisoituneeseen nykymaailmaan verrattuna. Kotilo edustaa pienimuotoisen, yhteisöpohjaisen itsehallinnon ideaalia globalisoituneessa maailmassa. Paitsi että kotilo viittaa menneisyyden maya-kulttuuriin, se katsoo myös tulevaisuuteen ehdottaen kaikkialle tunkeutuvan globaalin talousjärjestelmän ja sen tuoman "edistyksen" hidastamista.

Katso, virta tekee tuolla pyörteen ja sen keskellä välkkyy kuu vääristynyttä tanssiaan. Pyörre… tai kotilo.Sanotaan, että vanhimmat sanovat, että toiset vielä aikaisemmat sanoivat, että kaikista ensimmäiset näillä mailla arvostivat kotilon muotoa. Sanotaan, että he sanovat, että he sanoivat, että kotilo kuvaa sydämeen astumista, ja että näin sanoivat kaikista ensimmäiset, joilla oli tieto. Ja sanotaan, että sanovat, että sanoivat että kotilo kuvaa myös sydämestä lähtemistä maailmassa kävelemistä varten, mikä on kuinka ensimmäiset kutsuivat elämää. Lisäksi sanotaan, että sanovat, että sanoivat että he kutsuivat yhteisön koolle kotilon avulla, jotta sana kulkisi yhdeltä toiselle ja yhteisymmärrys saavutettaisiin. Ja myös sanotaan, että sanovat, että sanoivat että kotilo auttoi korvaa kuulemaan kaikista kaukaisimmankin sanan. Sanotaan, että sanovat, että sanoivat näin. Minä en tiedä. Kävelen käsi kädessä kanssasi ja näytän, mitä korvani näkevät ja silmäni kuulevat. Ja näen ja kuulen kotilon, pu’y:n, kuten täkäläisellä kielellä sanotaan.
- Subcomandante Marcos, heinäkuu 2003

 


Lähteet ja lisäluettavaa:

Kuudes Lacandonin viidakon julistus
http://toinenmeksiko.org/node/30

Aguascalientes on kuollut... Kauan eläköön Caracoles
http://megafoni.kulma.net/index.php?art=142&artp=0

Englanniksi: EZLN Communiques
http://flag.blackened.net/revolt/mexico/ezlnco.html

Chiapas: The Thirteenth Stele. Part One: A Conch
http://flag.blackened.net/revolt/mexico/ezln/2003/marcos/resistance13.htmChiapas: The Thirteenth Stele. Part Five: A History
http://flag.blackened.net/revolt/mexico/ezln/2003/marcos/historyJULY.htmlChiapas: The Thirteenth Stele. Part Six: A Good Government
http://flag.blackened.net/revolt/mexico/ezln/2003/marcos/governmentJULY.htmlA Message from Marcos: Two Flaws
http://flag.blackened.net/revolt/mexico/ezln/2004/marcos/flawsAUG.html

Caracol de la Resistencia: Zapatista Symbol References Maya Past
http://traumwerk.stanford.edu/archaeolog/2007/08/caracol_de_la_resistencia_zapa_1.html

Autonomous Capacity Building: Zapatista Bases of Support, Radical Commercial Corridors, and the Battle for the Horizon in the Urban U.S.
http://zinelibrary.info/files/affinities.pdf

What are the caracoles of the Zapatistas? Why are they called Caracoles?
http://www.schoolsforchiapas.org/english/resources/faq-about-zapatismo.html

Espanjaksi: EZLN Cartas y Comunicados 2003
http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/2003.htm

Chiapas: la treceava estela. Primera parte: un caracol.
http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/2003/2003_07_a.htmChiapas: la treceava estela. Quinta parte: Una historia.
http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/2003/2003_07_e.htmChiapas: la treceava estela. Sexta parte: un buen gobierno.
http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/2003/2003_07_f.htmEZLN Cartas y Comunicados 2004
http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/2004.htmLeer un video. Segunda Parte: Dos fallas
http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/2004/2004_08_21.htm

Visita a un "caracol" zapatista
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_7304000/7304823.stm

Los caracoles zapatistas. Redes de resistencia y autonomía
http://www.jornada.unam.mx/2003/09/26/per-texto.html

Caracoles y Juntas de Buen Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracoles_y_Juntas_de_Buen_Gobierno